Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd i Rada Nadzorcza

ORGANY SPÓŁKI

ZARZĄD, RADA NADZORCZA I ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Kompetencje, tryb pracy i inne zagadnienia dotyczące organów Spółki określają:

 1. 1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.),
 2. 2. Umowa Spółki,
 3. 3. Regulaminy i uchwały organów Spółki,
 4. 4. Inne przepisy prawa.

 

ZARZĄD – prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.

W skład Zarządu wchodzą:

Prezes Zarządu

Włodzimierz Wilkanowicz

Wiceprezes Zarządu

Marek Nitkowski

Członek Zarządu

Mikołaj Grzyb

 

RADA NADZORCZA –  sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 

W jej skład wchodzą:

 • Marian Duszyński – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Izabela Witkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Dorota Dziopak – Członek Rady Nadzorczej
 • Małgorzata Ratajczak – Członek Rady Nadzorczej
 • Jan Woźniak – Członek Rady Nadzorczej
 • Michał Pyrzyk – Członek Rady Nadzorczej
 • Adrian Król – Członek Rady Nadzorczej

 

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

Zgromadzenie Wspólników stanowi Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

 

Samorząd Województwa Wielkopolskiego posiada 100% wartości nominalnej udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.

Szanowni Państwo,

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie internetowej: http://kolejewlkp.pl/o-spolce/bezpieczenstwo-danych-osobowych informacją na temat przetwarzania przez Koleje Wielkopolskie danych osobowych.