Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

1. Kto decyduje o kształcie rozkładu jazdy pociągów Kolei Wielkopolskich – relacjach, zestawieniach pociągów, postojach?

 

Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. realizuje rozkład jazdy w porozumieniu z Organizatorem Przewozów. Z mocy Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. nr 5 poz. 13 z 2011 roku) Organizatorem Przewozów w naszym regionie jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (UMWW). Rozkład jazdy realizowany jest na podstawie „Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich” – w kształcie zaproponowanym przez UMWW. Umowa szczegółowo precyzuje liczbę pociągów, ich relacje, godziny i terminy kursowania, ilości i lokalizacji postojów i zestawienia składów.

 

2. Z czego wynikają tak częste zmiany w godzinach kursowania pociągów?

 

Rozkład jazdy pociągów opracowywany jest z myślą o potrzebach pasażerów korzystających z połączeń na danej linii. Staramy się, aby zaspokajał on głównie oczekiwania związane z dojazdami do pracy i szkoły, nie zawsze jednak proponowany rozkład jazdy może zadowolić wszystkich naszych Klientów.

Podkreślamy, iż propozycje rozkładu jazdy są weryfikowane przez Zarządcę infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., która to spółka ustala zasady korzystania z przydzielonych tras pociągów.

Ponadto, zmiany rozkładu jazdy pociągów spowodowane są modernizacją niektórych odcinków linii kolejowej prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

3. Czy w pociągach Kolei Wielkopolskich dostępna jest bezprzewodowa sieć internetowa?

 

Koleje Wielkopolskie to spółka samorządowa, co oznacza, że całość udziałów posiada Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Organizator przewozów, na którego zlecenie nasza spółka realizuje zadania wynikające ze służby publicznej, jaką jest prowadzenie przewozów pasażerskich. W związku z tym dysponujemy z góry określonym przez Samorząd województwa budżetem, który przeznaczony jest na finansowanie podstawowej działalności spółki. Udostępnienie w naszych pojazdach sieci wi-fi stanowi niewątpliwe udogodnienie dla podróżnych, jednak na obecnym etapie rozwoju spółki, nie jesteśmy w stanie wygospodarować odpowiednich środków finansowych.

Jednocześnie podkreślamy, iż nie wykluczamy podjęcia działań zmierzających do udostępnienia usługi w przyszłości. Nasza spółka ciągle się rozwija i chętnie adaptuje nowe, przyjazne podróżnym technologie. Z przykładowych działań w tym kierunku wskazujemy uruchomienie systemu zakupu biletów przez komórkę za pomocą aplikacji SkyCash oraz przez Internet, a także w stacjonarnych automatach biletowych na wybranych stacjach.

 

4. Czy mogę zwrócić niewykorzystany bilet na przejazd?

 

Tak. Zgodnie z Regulaminem Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży, albo na stacji zatrzymania pociągu na drodze przewozu. Warunkiem zwrotu należności za bilet jednorazowy na przejazd jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia tego biletu o niewykorzystaniu. Poświadczenia takie są dokonywane przez pracowników kas biletowych, punktów informacyjnych lub pracowników drużyn konduktorskich.

Do reklamacji powinny być dołączone,  zgodnie z § 5 ust.1 ust 2 pkt 1-7 ust.3, Dziennik Ustaw nr 38, Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego), oraz Regulaminem Kolejowych Przewozów Pasażerskich Samorządu Województwa Wielkopolskiego odpowiednio do przedmiotu reklamacji oryginały dokumentów dotyczących przewozu/przedmiotu reklamacji. Powyższe stanowi o możliwości dokonania zwrotu należności za reklamowany bilet.

Szczegóły dotyczące składania reklamacji znajdują się w zakładce Skargi i reklamacje.

 

5. Czy mogę uzyskać zwrot za niewykorzystany bilet okresowy?

 

Tak. Częściowo niewykorzystany bilet okresowy można zwrócić w kasie biletowej:

  • nie później niż pierwszego dnia ważności – w przypadku biletu tygodniowego
  • nie później niż dziesiątego dnia ważności – w przypadku biletu miesięcznego
  • nie później niż trzydziestego dnia ważności – w przypadku biletu kwartalnego

Po upływie wskazanego terminu podróżnemu nie przysługuje zwrot należności za zakupiony bilet okresowy.

Wielkość zwracanej należności jest proporcjonalna do czasu, w jakim bilet był niewykorzystany.

Ponadto zaznaczamy, że przed zakupem biletu, można zapoznać się z warunkami stosowania odpowiedniej oferty, które dostępne są na naszej stronie internetowej www.koleje-wielkopolskie.com.pl.

 

6. Czy kupując bilet u kierownika/konduktora mogę zapłacić karta płatniczą?

 

Nasza spółka jest stosunkowo młodą firmą, która systematycznie rozwija swoją działalność i stopniowo poszerza również zakres możliwości zakupu biletów na przejazd pociągami. W chwili obecnej w naszych pociągach nie ma możliwości regulowania płatności za zakup biletu u konduktora/kierownika kartą płatniczą.

Tym samym podkreślamy, iż nasi pasażerowie mają do dyspozycji kilka innych, dogodnych kanałów sprzedaży. Bilety na przejazd można nabyć nie tylko w kasach, ale również m.in. w stacjonarnych automatach biletowych zlokalizowanych na wielu stacjach, automatach mobilnych w pociągach, jak również przez Internet lub telefon komórkowy.

 

7. Czy głośność zapowiedzi w pociągu może być zmniejszona lub zwiększona?

 

Sprawa odbioru głośności zapowiedzi jest kwestią indywidualną. Otrzymujemy zgłoszenia Klientów sugerujące, że zapowiedzi są zbyt ciche, lub zbyt głośne. Skutkiem zgłaszanych monitów, staramy się za pośrednictwem wydziału informatycznego i wydziału odpowiedzialnego za pracę drużyn konduktorskich sprawić, aby funkcjonalność zapowiedzi była dostosowana do potrzeb każdego z pasażerów.

 

8. Czy Koleje Wielkopolskie odpowiadają za informacje wyświetlane na tablicach umieszczonych na peronach?

 

Za informacje pojawiające się na tablicach znajdujących się na peronach odpowiada podmiot obsługujący zapowiedzi – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., do którego należy zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń.

 

9. Jaki jest termin ważności biletu zakupionego przez Internet?

 

Zgodnie z informacją zamieszczoną na bilecie „Bilet jest ważny również w innych pociągach przewoźnika zgodnie ze wskazaną relacją, rodzajem pociągu, klasą i okresem ważności. Rozkład jazdy ma charakter czysto informacyjny.” Co oznacza, że bilet jest ważny jeden dzień i bilet może zostać wykorzystany podczas przejazdu każdym kolejnym połączeniem w dniu jego ważności.

Przejdź do góry strony
Przejdź do menu głównego


Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Trasa:

. .

Wyszukiwanie połączeń kolejowych

Wpisz planowane stacje docelowe i wybierz datę by uzyskać informacje na temat połączeń.